Tiếng Việt Tiếng Nhật Bản Bài học 99 Bài học về từ vựng

Tiếng Nhật Bản :: Bài học 99. Văn phòng: Bàn làm việc

loading

Từ vựng :: Tiếng Nhật Bản Tiếng Việt

watashi ha hocchikisu wo sagashi te i masu 私はホッチキスを探しています
Tôi đang tìm một cái dập ghim
gabyou 画鋲
Đinh ghim
enpitsu 鉛筆
Bút chì
hon 本
Sách
kami 紙
Giấy
noーto ノート
Sổ tay
suraido スライド
Slide (Trang tài liệu thuyết trình)
karendaー カレンダー
Lịch
teーpu テープ
Cuộn băng keo
watashi ha chizu wo mitsukeru hitsuyou ga ari masu 私は地図を見つける必要があります
Tôi cần tìm bản đồ