Bài học từ vựng Flashcard Trò chơi tìm nội dung khớp Trò chơi tic-tac-toe Trò chơi tập trung Trò chơi nghe

Tiếng Nhật :: Bài học 98 Văn phòng: Thiết bị

Từ vựng

Cái kéo ở đâu?
hasami ha doko ni ari masu ka はさみはどこにありますか?
Cái gọt bút chì
enpitsu kezuri 鉛筆削り
Ghim giấy
kurippu クリップ
Tôi cần một cây bút
pen ga hitsuyou desu ペンが必要です
Sổ tay
memo chou メモ帳
Thước kẻ
jougi 定規
Phong bì
fuutou 封筒
Tem
kitte 切手
Keo dán
nori のり
Cục tẩy
keshigomu 消しゴム