Bài học từ vựng Flashcard Trò chơi tìm nội dung khớp Trò chơi tic-tac-toe Trò chơi tập trung Trò chơi nghe

Tiếng Nhật :: Bài học 97 Văn phòng: Trang thiết bị

Từ vựng

Máy fax
fakkusu ki ファックス機
Máy photo
kopiー ki コピー機
Điện thoại
denwa 電話
Máy đánh chữ
taipuraitaー タイプライター
Máy tính
konpyuーta コンピュータ
Màn hình
gamen 画面
Máy in có hoạt động không?
purinta ga dousa shi te i masu ka プリンタが動作していますか?
Đĩa
disuku ディスク
Máy tính
dentaku 電卓