Tiếng Việt Tiếng Nhật Bản Bài học 85 Bài học về từ vựng

Tiếng Nhật Bản :: Bài học 85. Bãi biển: Tôi muốn tắm nắng

loading

Từ vựng :: Tiếng Nhật Bản Tiếng Việt

watashi ha nikkouyoku wo shi tai desu 私は日光浴をしたいです
Tôi muốn tắm nắng
watashi ha suijou sukiー ni iki tai desu 私は水上スキーに行きたいです
Tôi muốn chơi lướt ván nước
watashi ha tsuri ni ha iki taku nai desu 私は釣りには行きたくないです
Tôi không muốn đi câu cá
watashi ha oyogi ni ha iki taku nai desu 私は泳ぎには行きたくないです
Tôi không muốn đi bơi
watashi ha kouen ni iki tai desu 私は公園に行きたいです
Tôi muốn đi đến công viên
watashi ha mizuumi ni iki tai desu 私は湖に行きたいです
Tôi muốn đi đến hồ
watashi ha kyanpu ni ha iki taku nai desu 私はキャンプには行きたくないです
Tôi không muốn đi cắm trại
watashi ha seーringu ni ha iki taku nai desu 私はセーリングには行きたくないです
Tôi muốn đi thuyền buồm
watashi ha boーto nori ni ha iki taku nai desu 私はボート乗りには行きたくないです
Tôi muốn đi chèo thuyền
watashi ha sukiー wo shi tai desu 私はスキーをしたいです
Tôi muốn trượt tuyết
watashi ha ryokou wo shi tai desu 私は旅行をしたいです
Tôi muốn đi du lịch