Bài học từ vựng Flashcard Trò chơi tìm nội dung khớp Trò chơi tic-tac-toe Trò chơi tập trung Trò chơi nghe

Tiếng Nhật :: Bài học 84 Bãi biển: Cẩn thận sóng dội

Từ vựng

Bãi biển có nhiều cát không?
sunahama no biーchi desu ka 砂浜のビーチですか?
Có nhân viên cứu hộ không?
kanshi in ha i masu ka 監視員はいますか?
Trong mấy giờ?
dono jikan tai desu ka どの時間帯ですか?
Có an toàn cho trẻ em không?
kodomo ni ha anzen desu ka 子供には安全ですか?
Có an toàn để bơi ở đây không?
koko de no suiei ha anzen desu ka ここでの水泳は安全ですか?
Chúng tôi có thể bơi ở đây không?
koko de oyogu koto ha deki masu ka ここで泳ぐことはできますか?
Nước có lạnh không?
mizu ha tsumetai desu ka 水は冷たいですか?
Chúng tôi có thể lặn ở đây mà không gặp nguy hiểm không?
koko de no daibingu ha anzen desu ka ここでのダイビングは安全ですか?
Có sóng dội nguy hiểm không?
kiken na gyakuryuu ha ari masu ka 危険な逆流はありますか?
Mấy giờ thì thủy triều lên?
manchou ha nan ji desu ka 満潮は何時ですか?
Mấy giờ thì thủy triều xuống?
kanchou ha nan ji desu ka 干潮は何時ですか?
Có dòng nước mạnh nào không?
chouryuu ha ari masu ka 潮流はありますか?
Làm thế nào để tôi tới được đảo?
shima ni ha dou ya tte iku no desu ka 島にはどうやっていくのですか?
Có thuyền để đưa chúng tôi ra đó không?
soko he ikeru boーto ha ari masu ka そこへ行けるボートはありますか?