Tiếng Việt Tiếng Nhật Bản Bài học 75 Bài học về từ vựng

Tiếng Nhật Bản :: Bài học 75. Thực phẩm: Tại hiệu bánh

loading

Từ vựng :: Tiếng Nhật Bản Tiếng Việt

watashi ha satou wo tabe rare mase n 私は砂糖を食べられません
Tôi không thể ăn đường
shiriaru シリアル
Ngũ cốc
kukkiー クッキー
Bánh quy
shugaー シュガー
Đường
watashi ha satou wo taberu koto ga yurusa re te i mase n 私は砂糖を食べることが許されていません
Tôi không được phép ăn đường
roーru pan ロールパン
Lăn
bagetto バゲット
Bánh mì que
doーnatsu ドーナツ
Bánh rán vòng
taruto タルト
Bánh tạc
dezaーto デザート
Món tráng miệng
keーki ケーキ
Bánh
pan パン
Bánh mì
sandoicchi サンドイッチ
Bánh xăng-uých