Bài học từ vựng Flashcard Trò chơi tìm nội dung khớp Trò chơi tic-tac-toe Trò chơi tập trung Trò chơi nghe

Tiếng Nhật :: Bài học 75 Thực phẩm: Tại hiệu bánh

Từ vựng

Tôi không thể ăn đường
watashi ha satou wo tabe rare mase n 私は砂糖を食べられません
Ngũ cốc
shiriaru シリアル
Bánh quy
kukkiー クッキー
Đường
shugaー シュガー
Bánh mì que
bagetto バゲット
Tôi không được phép ăn đường
watashi ha satou wo taberu koto ga yurusa re te i mase n 私は砂糖を食べることが許されていません
Bánh rán vòng
doーnatsu ドーナツ
Lăn
roーru pan ロールパン
Bánh tạc
taruto タルト
Món tráng miệng
dezaーto デザート
Bánh
keーki ケーキ
Bánh xăng-uých
sandoicchi サンドイッチ
Bánh mì
pan パン