Tiếng Việt Tiếng Nhật Bản Bài học 50 Bài học về từ vựng

Tiếng Nhật Bản :: Bài học 50. Khách sạn: Cách diễn đạt trong trường hợp khẩn cấp

loading

Từ vựng :: Tiếng Nhật Bản Tiếng Việt

chotto ちょっと
Nhìn
kike 聞け
Nghe
ki wo tsukero 気を付けろ
Cẩn thận
kasai da 火災だ
Cháy
koko kara nigero ここから逃げろ
Ra khỏi đây
tasuke te 助けて
Trợ giúp
tasuke te 助けて
Cứu tôi với
isoge 急げ
Nhanh lên
tomare 止まれ
Dừng lại
keisatsu 警察
Cảnh sát
kinkyuu jitai desu 緊急事態です
Đó là một trường hợp khẩn cấp