Bài học từ vựng Flashcard Trò chơi tìm nội dung khớp Trò chơi tic-tac-toe Trò chơi tập trung Trò chơi nghe

Tiếng Nhật :: Bài học 50 Khách sạn: Cách diễn đạt trong trường hợp khẩn cấp

Từ vựng

Nhìn
chotto ちょっと
Nghe
kike 聞け
Cẩn thận
ki wo tsukero 気を付けろ
Cháy
kasai da 火災だ
Ra khỏi đây
koko kara nigero ここから逃げろ
Trợ giúp
tasuke te 助けて
Cứu tôi với
tasuke te 助けて
Nhanh lên
isoge 急げ
Dừng lại
tomare 止まれ
Cảnh sát
keisatsu 警察
Đó là một trường hợp khẩn cấp
kinkyuu jitai desu 緊急事態です