Bài học từ vựng Flashcard Trò chơi tìm nội dung khớp Trò chơi tic-tac-toe Trò chơi tập trung Trò chơi nghe

Tiếng Nhật :: Bài học 42 Du lịch: Khởi hành và đến

Từ vựng

Xuất phát
shuppatsu 出発
Cất cánh
ririku 離陸
Hạ cánh
chakuriku 着陸
Đường băng
kassou ro 滑走路
Đến
touchaku 到着
Nhà ga
taーminaru biru ターミナルビル
Khu vực không hút thuốc
kinen seki 禁煙席
Bộ phận hải quan
zeikan jimusho 税関事務所
Miễn thuế
menzei 免税
Nhân viên an nình
keibi in 警備員
Máy dò kim loại
kinzoku tanchi ki 金属探知機
Máy chiếu X-quang
ekkusu sen kiki X線機器
Mẫu khai nhận dạng
mibun shoumei sho 身分証明書