Bài học từ vựng Flashcard Trò chơi tìm nội dung khớp Trò chơi tic-tac-toe Trò chơi tập trung Trò chơi nghe

Tiếng Nhật :: Bài học 34 Đối lập: Nhiều hơn/ít hơn

Từ vựng

Nhiều hơn
motto もっと
Ít hơn
yori sukunai より少ない
Đúng
tadashii 正しい
Sai
ayama tta 誤った
Hạnh phúc
shiawase na 幸せな
Buồn
kanashii 悲しい
Sạch
seiketsu na 清潔な
Bẩn
kitanai 汚い
Còn sống
iki te iru 生きている
Chết
shin da 死んだ
Muộn
osoku 遅く
Sớm
hayaku 早く