Bài học từ vựng Flashcard Trò chơi tìm nội dung khớp Trò chơi tic-tac-toe Trò chơi tập trung Trò chơi nghe

Tiếng Nhật :: Bài học 32 Đối lập: Lạnh/nóng

Từ vựng

Lạnh
tsumetai 冷たい
Nóng
atsui 熱い
Sáng
akarui 明るい
Tối
kurai 暗い
Xấu
warui 悪い
Tốt
yoi 良い
Một mình
ichi nin de 一人で
Cùng nhau
issho ni 一緒に
Ướt
nure ta ぬれた
Khô
kawai ta 乾いた
Với
to tomo ​​ ni ととも​​に
Không có
nashi ni なしに