Bài học từ vựng Flashcard Trò chơi tìm nội dung khớp Trò chơi tic-tac-toe Trò chơi tập trung Trò chơi nghe

Tiếng Nhật :: Bài học 31 Đối lập: Dễ/khó

Từ vựng

Dễ
kantan 簡単
Khó
muzukashii 難しい
Như nhau
onaji 同じ
Khác nhau
chigau 違う
Kéo
hiku 引く
Đẩy
osu 押す
Ít
sukunai 少ない
Nhiều
ooi 多い
Dài
nagai 長い
Ngắn
mijikai 短い
Không có cái nào
nani mo nai 何もない
Một cái gì đó
nani ka 何か