Bài học từ vựng Flashcard Trò chơi tìm nội dung khớp Trò chơi tic-tac-toe Trò chơi tập trung Trò chơi nghe

Tiếng Nhật :: Bài học 27 Thời gian: Mấy giờ rồi?

Từ vựng

Mấy giờ rồi?
nan ji desu ka 何時ですか?
Vào mấy giờ?
nan ji 何時?
1 giờ
ichi ji desu 1時です
9 giờ 45 phút
kyuu ji yon go fun desu 9時45分です
Lúc 9:00
9時に 
Buổi trưa
shougo 正午
Lúc 4 giờ
yon ji ni 4時に
Nửa đêm
shinya 深夜
Buổi sáng
asa 朝
Buổi chiều
gogo 午後
Buổi tối
yuugata 夕方
Ban đêm
yoru 夜