Bài học từ vựng Flashcard Trò chơi tìm nội dung khớp Trò chơi tic-tac-toe Trò chơi tập trung Trò chơi nghe

Tiếng Nhật :: Bài học 26 Thời gian: Hôm nay là ngày bao nhiêu?

Từ vựng

2011
2011
2012
2012
2013
2013
2014
2014
2015
2015
2016
2016
2017
2017
2018
2018
2019
2019
Hôm nay là ngày gì?
kyou ha nan nichi desu ka 今日は何日ですか?
Hôm nay là ngày 21 tháng 11 năm 2013
kyou ha ni zero ichi san nen juuichigatsu ni ichi nichi desu 今日は2013年11月21日です
Tuần trước
senshuu 先週
Tháng trước
sengetsu 先月
Tuần tới
raishuu 来週
Tháng tới
raigetsu 来月
Năm tới
rainen 来年
Đêm nay
konya 今夜
Đêm qua
sakuya 昨夜
Sáng ngày mai
ashita no asa 明日の朝
Ngày hôm kia
ototoi おととい
Ngày kia
myougonichi 明後日
Cuối tuần
shuumatsu 週末