Tiếng Việt Tiếng Nhật Bản Bài học 2 Bài học về từ vựng

Tiếng Nhật Bản :: Bài học 2. Bắt đầu: Tôi nói một chút

loading

Từ vựng :: Tiếng Nhật Bản Tiếng Việt

eigo ga hanase masu ka 英語が話せますか?
Bạn có nói tiếng Anh không?
hai , shoushi はい、少し
Có, một chút
hai はい
Vâng
iie いいえ
Không
hajimemashite はじめまして
Rất vui được gặp bạn
hajimemashite はじめまして
Rất vui được gặp bạn
NAME san NAME さん
Ông
NAME san NAME さん
NAME san NAME さん