اردو اطالوی سبق 100 الفاظ سبق

اطالوی :: سبق 100. آفس: فرنیچر

loading

فرہنگ :: اطالوی اردو

Tavolo
ٹیبل
Cestino della carta
ردی ٹوکری
Sedia
کرسی
Altoparlante
لاؤڈ اسپیکر
Bandiera
پرچم
Questa è la sua scrivania?
کیا یہ اس کی میز ہے؟
Messaggio
پیغام
Lampada
لیمپ
Luce
روشنی