اردو پرتگالی سبق 77 الفاظ سبق

پرتگالی :: سبق 77. غذا: سمندری غذا

loading

فرہنگ :: پرتگالی اردو

Peixe (o)
مچھلی
Marisco (o)
گھونگھا
Robalo (o)
باس
Salmão (o)
سالمن
Lagosta (a)
لابسٹر
Caranguejo (o)
کیکڑے
Ostra (a)
سیپ
Bacalhau (o)
کوڈ
Mexilhão (o)
کام
Camarão (o)
کیکڑے
Atum (o)
ٹیونا
Truta (a)
ٹراؤٹ
Linguado (o)
سول
Tubarão (o)
شارک