اردو پرتگالی سبق 40 الفاظ سبق

پرتگالی :: سبق 40. سفر: ائر پورٹ

loading

فرہنگ :: پرتگالی اردو

Aeroporto (o)
ہوائی اڈا
Avião (o)
ہوائی جہاز
Voo (o)
پرواز
Passagem (a)
ٹکٹ
Piloto (o)
پائلٹ
Comissário de voo
پرواز کا اردلی
Número do voo
پرواز نمبر
Portão de embarque
بورڈنگ گیٹ
Cartão de embarque
بورڈنگ پاس
Passaporte (o)
پاسپورٹ
Bagagem de mão
دستی بیگ
Mala (a)
سوٹ کیس
Bagagem (a)
سامان