Tagalog Tsino Aralin 109 Bokabularyo aralin

Tsino :: Aralin 109. Kompyuter: magulong pag-uusap

loading

Bokabularyo :: Tsino Tagalog

liú yán bĕn 留言本
Aklat nang bisita
gòu wù chē 购物车
Shopping cart
xīn wén zŭ 新闻组
Newsgroup
dìng yuè 订阅
Sumuskribi
fā chū duăn xìn 发出短信
Mga palabas na mensahe
jiā mì yóu jiàn 加密邮件
Naka-encrypt mail
fā jiàn xiāng 发件箱
Ipinadala box
yĭ shān chú yóu jiàn 已删除邮件
Natanggal na mensahe
shōu jiàn xiāng 收件箱
Inbox
dāi fā yóu jiàn 待发邮件
Outbox