Aralin sa pagbigkas Mga flashcard Quiz sa bokabularyo Tic-tac-toe Memory game Quiz sa pakikinig

Chinese :: Aralin 108 Kompyuter: Email mga tuntunin

Bokabularyo

Word wrap
zì dòng huàn xíng 自动换行
Cyberspace
wăng luò kōng jiān 网络空间
Email address
diàn zĭ yóu xiāng dì zhĭ 电子邮箱地址
Address book
tōng xùn lù 通讯录
Tumatanggap
shōu jiàn rén 收件人
Spam
lā jī yóu jiàn 垃圾邮件
Tumugon sa lahat
huí fù quán bù 回复全部
Mga nakalakip na file
fù jiàn 附件
Akapan
tiē fù shŭ 贴,附属
Paksa
zhŭ tí 主题