Aralin sa pagbigkas Mga flashcard Quiz sa bokabularyo Tic-tac-toe Memory game Quiz sa pakikinig

Chinese :: Aralin 107 Kompyuter: Bahagi ng

Bokabularyo

Tipahan
jiàn pán 键盘
Butones
àn niŭ 按钮
Laptop na computer
bĭ jì bĕn diàn năo 笔记本电脑
Modem
tiáo zhì jiĕ diào qì 调制解调器
Pindutan ng mouse
shŭ biāo àn jiàn 鼠标按键
Mouse pad
shŭ biāo diàn 鼠标垫
Mouse
shŭ biāo 鼠标
Database
shù jù kù 数据库
Clipboard
jiăn tiē băn 剪贴板