Tagalog Tsino Aralin 105 Bokabularyo aralin

Tsino :: Aralin 105. Pagtatrabaho: Nabigasyon mga tuntunin

loading

Bokabularyo :: Tsino Tagalog

făn huí 返回
Balik
xiàng qián 向前
Pasulong
băo cún 保存
Iligtas
liú lăn 浏览
Mag-surf (web)
xià zăi 下载
I-download ang
yùn xíng 运行
Patakbuhin ang (execute)
diăn jī 点击
I-click ang
tuō dòng 拖动
Kaladkarin
tuì chū 退出
Ilaglag
zuì xīn de 最新的
Nai-update
gēng xīn 更新
I-update ang
xià lā cài dān 下拉菜单
Drop down menu
tíng zhĭ 停止
Itigil