Aralin sa pagbigkas Mga flashcard Quiz sa bokabularyo Tic-tac-toe Memory game Quiz sa pakikinig

Chinese :: Aralin 105 Pagtatrabaho: Nabigasyon mga tuntunin

Bokabularyo

Balik
făn huí 返回
Pasulong
xiàng qián 向前
Iligtas
băo cún 保存
Mag-surf (web)
liú lăn 浏览
I-download ang
xià zăi 下载
Patakbuhin ang (execute)
yùn xíng 运行
I-click ang
diăn jī 点击
Kaladkarin
tuō dòng 拖动
Ilaglag
tuì chū 退出
Nai-update
zuì xīn de 最新的
I-update ang
gēng xīn 更新
Drop down menu
xià lā cài dān 下拉菜单
Itigil
tíng zhĭ 停止