Tagalog Tsino Aralin 104 Bokabularyo aralin

Tsino :: Aralin 104. Pagtatrabaho: Surfing sa internet

loading

Bokabularyo :: Tsino Tagalog

zhŭ yè 主页
Homepage
shàng chuán 上传
Mag-upload
xuăn zé 选择
Pumili
wén jiàn jiā 文件夹
Folder
gōng jù lán 工具栏
Toolbar
hòu tuì 后退
Balikan
shū qiān 书签
Bookmark
xié xiàn 斜线
Slash
mào hào 冒号
Tutuldok (:)
diăn com 点com
Dot com

Mas Tsino

Aralin 105. Pagtatrabaho: Nabigasyon mga tuntunin Aralin 106. Pagtatrabaho: Pagpasok ng datos Aralin 107. Kompyuter: Bahagi ng Aralin 108. Kompyuter: Email mga tuntunin Aralin 109. Kompyuter: magulong pag-uusap