Tagalog Tsino Aralin 102 Bokabularyo aralin

Tsino :: Aralin 102. Pagtatrabaho: Naghahanap para sa trabaho

loading

Bokabularyo :: Tsino Tagalog

nĭ yŏu gōng kă mā 你有工卡吗?
Mayroon ba kayong isang gumaganang permit?
wŏ yŏu gōng kă 我有工卡
Mayroon akong isang gumaganang permit
wŏ méi yŏu gōng kă 我没有工卡
Wala akong gumaganang permit
nĭ shén me shí hou kĕ yĭ lái shàng bān 你什么时候可以来上班?
Kailan kang maaari simula?
Mĕi yuán yī xiăo shí 10美元一小时
Magbayad ako ng sampung dolyar ng isang oras
wŏ mĕi gè xīng qī fù xīn shuĭ 我每个星期付薪水
Kong bayaran sa bawat linggo
mĕi gè yuè 每个月
Kada buwan
zăo shang diăn dào zhè lĭ 早上8点到这里
Punta ka dito pag 8:00 AM
sì diăn sān shí xià bān 4:30下班
Trabaho ay magtatapos sa 4:30
nĭ zhōu liù zhōu rì bù yòng shàng bān 你周六周日不用上班
Mayroon kang Sabado at Linggo na off
nĭ xū yào chuān zhì fú 你需要穿制服
magsuot ka ng uniporme
xiàng zhè yàng zuò 像这样做
Gusto mo ba ito