Tagalog Tsino Aralin 100 Bokabularyo aralin

Tsino :: Aralin 100. Tanggapan: Muwebles

loading

Bokabularyo :: Tsino Tagalog

zhuō zi 桌子
La mesa
fèi zhĭ lŏu 废纸篓
Basket nang basurang papel
yĭ zi 椅子
Upuan
yáng shēng qì 扬声器
Laud-ispiker
qí zi 旗子
Bandila
zhè shì tā de zhuō zi mā 这是他的桌子吗?
Ang kanyang desk?
xìn xī 信息
Mensahe
tái dēng 台灯
Lampara
dēng 灯
Liwanag