Aralin sa pagbigkas Mga flashcard Quiz sa bokabularyo Tic-tac-toe Memory game Quiz sa pakikinig

Chinese :: Aralin 100 Tanggapan: Muwebles

Bokabularyo

La mesa
zhuō zi 桌子
Basket nang basurang papel
fèi zhĭ lŏu 废纸篓
Upuan
yĭ zi 椅子
Laud-ispiker
yáng shēng qì 扬声器
Bandila
qí zi 旗子
Ang kanyang desk?
zhè shì tā de zhuō zi mā 这是他的桌子吗?
Mensahe
xìn xī 信息
Lampara
tái dēng 台灯
Liwanag
dēng 灯