Tagalog Tsino Aralin 99 Bokabularyo aralin

Tsino :: Aralin 99. Tanggapan: Mesa

loading

Bokabularyo :: Tsino Tagalog

wŏ xū yào yī gè dìng shū qì 我需要一个订书器
Naghahanap ako nang stapler
tú dīng 图钉
Tamtak
qiān bĭ 铅笔
Lapis
shū 书
Aklat
zhĭ 纸
Papel
jì shì bĕn 记事本
Kuwaderno
huàn dēng piàn 幻灯片
Mga slide
rì lì 日历
Kalendaryo
jiāo dài 胶带
Teyp
wŏ xū yào yī zhāng dì tú 我需要一张地图
Kailangan kong magkahanap ng mapa