Aralin sa pagbigkas Mga flashcard Quiz sa bokabularyo Tic-tac-toe Memory game Quiz sa pakikinig

Chinese :: Aralin 98 Tanggapan: Kagamitan para sa

Bokabularyo

Nasaan ang mga gunting?
jiăn dāo zài nă lĭ 剪刀在哪里?
Pantasa
zhuăn bĭ dāo 转笔刀
Peyper klip
qū bié zhēn 曲别针
Kailangan ko ng panulat
wŏ xū yào yī zhī bĭ 我需要一支笔
Papel na sulatan
xiĕ zì bĕn 写字本
Ruler
chĭ zi 尺子
Sobre
xìn fēng 信封
Tatakan
yóu piào 邮票
Pangola
jiāo shuĭ 胶水
Pambura
xiàng pí 橡皮