Tagalog Tsino Aralin 97 Bokabularyo aralin

Tsino :: Aralin 97. Tanggapan: Kagamitan

loading

Bokabularyo :: Tsino Tagalog

chuán zhēn jī 传真机
Fax machine
fù yìn jī 复印机
Photocopier
diàn huà 电话
Telepono
dă zì jī 打字机
Makinilya
tóu yĭng yí 投影仪
Prodyektor
jì suàn jī 计算机
Computer
píng mù 屏幕
Tabing
dă yìn jī gōng zuò mā 打印机工作吗?
Ang printer ba gumagana?
guāng pán 光盘
Disko
jì suàn qì 计算器
Kalkulator