Aralin sa pagbigkas Mga flashcard Quiz sa bokabularyo Tic-tac-toe Memory game Quiz sa pakikinig

Chinese :: Aralin 97 Tanggapan: Kagamitan

Bokabularyo

Fax machine
chuán zhēn jī 传真机
Photocopier
fù yìn jī 复印机
Telepono
diàn huà 电话
Makinilya
dă zì jī 打字机
Prodyektor
tóu yĭng yí 投影仪
Computer
jì suàn jī 计算机
Tabing
píng mù 屏幕
Ang printer ba gumagana?
dă yìn jī gōng zuò mā 打印机工作吗?
Disko
guāng pán 光盘
Kalkulator
jì suàn qì 计算器