Aralin sa pagbigkas Mga flashcard Quiz sa bokabularyo Tic-tac-toe Memory game Quiz sa pakikinig

Chinese :: Aralin 96 Doctor: Paghingi ng tulong

Bokabularyo

Dalawang tabletas sa isang araw
yī tiān chī liăng piān 一天吃两片
Ikaw ba ang nars?
nĭ shì hù shi mā 你是护士吗?
Andito ba ang doktor?
yī shēng zài mā 医生在吗?
Ito ba malubha?
hĕn yán zhòng mā 很严重吗?
Hindi ko alam kung ano ang mayroon ako
wŏ bù zhī dào wŏ yŏu shén me 我不知道我有什么
Nawala ko ang aking salamin sa mata
wŏ de yăn jìng diū le 我的眼镜丢了
Maaari mong palitan ang mga ito kaagad?
nĭ néng lì kè tì huàn tā men mā 你能立刻替换他们吗?
Kailangan ko ba ng reseta?
wŏ xū yào yī gè chŭ fāng mā 我需要一个处方吗?
Mayroon bang malapit na parmasya?
zhè ge fù jìn yŏu yào fáng mā 这个附近有药房吗?
Kailangan ko ng para sa sipon
wŏ xū yào yī xiē zhì liáo găn mào de yào 我需要一些治疗感冒的药
Salamat sa iyo para sa iyong tulong
găn xiè nĭ de bāng zhù 感谢你的帮助
Magkano ang dapat kong bayaran?
wŏ qiàn nĭ duō shao qián 你欠你多少钱?