Tagalog Tsino Aralin 95 Bokabularyo aralin

Tsino :: Aralin 95. Doctor: pakikipag-usap sa doktor

loading

Bokabularyo :: Tsino Tagalog

nĭ yŏu guăi zhàng mā 你有拐杖吗?
Mayroon ba kayong panaklay?
niŭ shāng 扭伤
Mapilay
nĭ gŭ tou duàn le 你骨头断了
Nabasag ang buto mo
wŏ xū yào zhĭ téng yào 我需要止疼药
Kailangan ko ng gamot para sa sakit
wŏ méi yŏu gāo xuè yā 我没有高血压
Wala akong mataas na presyon ng dugo
wŏ huái yùn le 我怀孕了
Buntis ako
wŏ zhăng pí zhĕn le 我长皮疹了
Mayroon akong pantal
shāng kŏu găn răn le 伤口感染了
Cut ay nahawaan
kān zhè yū shāng 看这瘀伤
Hanapin sa ito gasgas
liú găn 流感
Trangkaso
wŏ găn mào le 我感冒了
Mayroon akong sipon
wŏ shòu le fēng hán 我受了风寒
Mayroon akong panginginig
nă lĭ téng 哪里疼?
Saan sumasakit?
quán shēn 全身
Sa lahat ng dako
nĭ găn jué zhè yàng duō jiŭ le 你感觉这样多久了?
Gaano mo na katagal nadadama?
wŏ găn jué zhè yàng yŏu sān tiān le 我感觉这样有3天了
Nadarama ko na nang 3 araw
nĭ yŏu fú yòng shén me yào mā 你有服用什么药吗?
Umiinom ka ba nang gamot?
shì de zhì liáo xīn zàng de yào 是的,治疗心脏的药
Oo, para sa aking puso