Tagalog Tsino Aralin 94 Bokabularyo aralin

Tsino :: Aralin 94. Doctor: Pinsala

loading

Bokabularyo :: Tsino Tagalog

nĭ fā shāo le mā 你发烧了吗?
Mayroon ba kayong lagnat?
shì de wŏ fā shāo le 是的,我发烧了
Oo, mayroon akong lagnat
wŏ cōng zuó tiān kāi shĭ fā shāo de 我从昨天开始发烧的
Mayroon akong lagnat kahapon
qĭng nĭ jiào gè yī shēng hăo mā 请你叫个医生好吗?
Maaari kang tumawag ng doktor?
yī shēng shén me shí hou lái 医生什么时候来?
Kailan darating ang doktor
wŏ jiăo téng 我脚疼
Masakit ang aking paa
wŏ shuāi dăo le 我摔倒了
Nahulog ako
wŏ fā shēng le diăn yì wài 我发生了点意外
Nagkaroon ako ng aksidente
wŏ xiăng wŏ dă pò le tā 我想我打破了它
Tingin ko nasinira ito
wò chuáng xiū xi 卧床休息
Pahingga sa kama
jiā rè diàn 加热垫
Mainit na sapin
bīng dài 冰袋
Yelo na paketo
nĭ xū yào dá shí gāo 你需要打石膏
Kailangan mo ng cast