Aralin sa pagbigkas Mga flashcard Quiz sa bokabularyo Tic-tac-toe Memory game Quiz sa pakikinig

Chinese :: Aralin 94 Doctor: Pinsala

Bokabularyo

Mayroon ba kayong lagnat?
nĭ fā shāo le mā 你发烧了吗?
Oo, mayroon akong lagnat
shì de wŏ fā shāo le 是的,我发烧了
Mayroon akong lagnat kahapon
wŏ cōng zuó tiān kāi shĭ fā shāo de 我从昨天开始发烧的
Maaari kang tumawag ng doktor?
qĭng nĭ jiào gè yī shēng hăo mā 请你叫个医生好吗?
Kailan darating ang doktor
yī shēng shén me shí hou lái 医生什么时候来?
Masakit ang aking paa
wŏ jiăo téng 我脚疼
Nahulog ako
wŏ shuāi dăo le 我摔倒了
Nagkaroon ako ng aksidente
wŏ fā shēng le diăn yì wài 我发生了点意外
Tingin ko nasinira ito
wŏ xiăng wŏ dă pò le tā 我想我打破了它
Pahingga sa kama
wò chuáng xiū xi 卧床休息
Mainit na sapin
jiā rè diàn 加热垫
Yelo na paketo
bīng dài 冰袋
Kailangan mo ng cast
nĭ xū yào dá shí gāo 你需要打石膏