Tagalog Tsino Aralin 92 Bokabularyo aralin

Tsino :: Aralin 92. Bakasyon: Sa bansa

loading

Bokabularyo :: Tsino Tagalog

zài xiāng jiān 在乡间
Sa bansa
mù chăng 牧场
Batawan
gŭ cāng 谷仓
Baysa
nóng chăng 农场
Bukid
nóng chăng zhŭ 农场主
Magsasaka
tuō lā jī 拖拉机
Traktor
tiān kōng hĕn mĕi 天空很美
Ang langit ay maganda
tiān shàng yŏu hăo duō xīng xing 天上有好多星星
Mayroong maraming bituin
nà shi măn yuè 那是满月
Ang buwan ay buong-buo
wŏ xĭ huan tài yáng 我喜欢太阳
Gustung-gusto ko ang araw