Aralin sa pagbigkas Mga flashcard Quiz sa bokabularyo Tic-tac-toe Memory game Quiz sa pakikinig

Chinese :: Aralin 91 Bakasyon: Mga Insekto

Bokabularyo

Hindi ko gusto ang mga insekto
wŏ bù xĭ huan chóng zi 我不喜欢虫子
Pukyutan
mì fēng 蜜蜂
Mayroon bang laggaw dito palagi?
zhè lĭ zŏng shì yŏu zhè me duō de cāng ying mā 这里总是有这么多的苍蝇吗?
Ano ang uri ng spider?
zhè shì nă zhŏng zhī zhū 这是哪种蜘蛛?
Uod
rú chóng 蠕虫
Paruparo
hú dié 蝴蝶
Ladybug
piáo chóng 瓢虫
Langgam
mă yĭ 蚂蚁
Uod
máo mao chóng 毛毛虫
Ipis ay marumi
zhāng láng hĕn zāng 蟑螂很脏
Ito ay insect repellent
zhè shì qū wén jì |这是驱蚊剂