Aralin sa pagbigkas Mga flashcard Quiz sa bokabularyo Tic-tac-toe Memory game Quiz sa pakikinig

Chinese :: Aralin 90 Bakasyon: Wild hayop

Bokabularyo

Mayroong maraming palaka dito
nà li yŏu hĕn duō qīng wā 那里有很多青蛙
Pato
yā zi 鸭子
Maaari ba ang parot makipag-usap?
zhè zhĭ yīng wŭ shuō huà mā 这只鹦鹉说话吗?
Pagong
wū guī 乌龟
Unggoy
hóu zi 猴子
Ang ahas ba ay may lason?
zhè zhĭ shé yŏu dú mā 这只蛇有毒吗?
Baka
niú 牛
Tuko
xī yì 蜥蜴
Daga
lăo shŭ 老鼠
Buwaya
è yú 鳄鱼