Tagalog Tsino Aralin 89 Bokabularyo aralin

Tsino :: Aralin 89. Bakasyon: Domestic na hayop

loading

Bokabularyo :: Tsino Tagalog

dòng wù 动物
Mga Hayop
nĭ yăng gŏu mā 你养狗吗?
Mayroon ba kayo ng aso?
wŏ duì māo guò mĭn 我对猫过敏
Ako ay allergic sa pusa
wŏ yăng le yī zhĭ niăo 我养了一只鸟
Mayroon akong isang ibon
tù zi 兔子
Kuneho
mŭ jī 母鸡
Inahin
gōng jī 公鸡
Katyaw
wŏ xĭ huan mā 我喜欢马
Gusto ko nang kabayo
xiăo jī 小鸡
Manok
zhū 猪
Baboy