Aralin sa pagbigkas Mga flashcard Quiz sa bokabularyo Tic-tac-toe Memory game Quiz sa pakikinig

Chinese :: Aralin 88 Bakasyon: Pangunahing gawain

Bokabularyo

Gusto ko upang i-play ang mga pamato
wŏ xĭ huan wán tiào qí 我喜欢玩跳棋
Gusto ko upang i-play ang mga card
wŏ xiăng wán pái 我想玩牌
Hindi ko gusto i-play chess
wŏ bù xĭ huan guó jì xiàng qí 我不喜欢国际象棋
Hindi ko kailangang pumunta sa restaurante
wŏ bù xū yào qù cān tīng 我不需要去餐厅
Gusto ko lumipad nang kite
wŏ xiăng qù fàng fēng zhēng 我想去放风筝
Hindi ko gusto ang mountain climbing
wŏ bù xĭ huan pá shān 我不喜欢爬山
Gusto ko sumakay ng bisikleta
wŏ xĭ huan qí zì xíng chē 我喜欢骑自行车
Hindi ko nais i-play ang mga video game
wŏ bù xĭ huan wán diàn zĭ yóu xì 我不喜欢玩电子游戏
Gusto ko sumayaw
wŏ xĭ huan tiào wŭ 我喜欢跳舞
Gusto kong maglaro
wŏ xĭ huan wán 我喜欢玩
Kailangan kong bumalik sa bahay
wŏ yāo huí jiā le 我要回家了