Tagalog Tsino Aralin 88 Bokabularyo aralin

Tsino :: Aralin 88. Bakasyon: Pangunahing gawain

loading

Bokabularyo :: Tsino Tagalog

wŏ xĭ huan wán tiào qí 我喜欢玩跳棋
Gusto ko upang i-play ang mga pamato
wŏ xiăng wán pái 我想玩牌
Gusto ko upang i-play ang mga card
wŏ bù xĭ huan guó jì xiàng qí 我不喜欢国际象棋
Hindi ko gusto i-play chess
wŏ bù xū yào qù cān tīng 我不需要去餐厅
Hindi ko kailangang pumunta sa restaurante
wŏ xiăng qù fàng fēng zhēng 我想去放风筝
Gusto ko lumipad nang kite
wŏ bù xĭ huan pá shān 我不喜欢爬山
Hindi ko gusto ang mountain climbing
wŏ xĭ huan qí zì xíng chē 我喜欢骑自行车
Gusto ko sumakay ng bisikleta
wŏ bù xĭ huan wán diàn zĭ yóu xì 我不喜欢玩电子游戏
Hindi ko nais i-play ang mga video game
wŏ xĭ huan tiào wŭ 我喜欢跳舞
Gusto ko sumayaw
wŏ xĭ huan wán 我喜欢玩
Gusto kong maglaro
wŏ yāo huí jiā le 我要回家了
Kailangan kong bumalik sa bahay