Aralin sa pagbigkas Mga flashcard Quiz sa bokabularyo Tic-tac-toe Memory game Quiz sa pakikinig

Chinese :: Aralin 86 Bakasyon: Mga bagay na gusto kong gawin

Bokabularyo

Gusto kong kumuha ng litrato
wŏ xiăng zhào zhāng xiāng 我想照张相
Guston kong matuto kung paano tumogtog nang gitara
wŏ xiăng tán jí tā 我想弹吉他
Ayaw kong mag-knit
wŏ bù xĭ huan biān zhī 我不喜欢编织
Hindi ko gusto upang ipinta
wŏ bù xĭ huan huì huà 我不喜欢绘画
Gusto kong bumasa
wŏ xĭ huan yuè dú 我喜欢阅读
Ayaw kong gumawa nang modelo nang eroplano
wŏ bù xĭ huan zuò fēi jī mó xíng 我不喜欢做飞机模型
Gusto kong makinig sa musika
wŏ xĭ huan tīng yīn yuè 我喜欢听音乐
Gusto ko mangolekta ng selyo
wŏ xĭ huan shōu jí yóu piào 我喜欢收集邮票
Ayaw kong kumanta
wŏ bù xĭ huan chàng gē 我不喜欢唱歌
Gusto kong gumuhit
wŏ xĭ huan huà huà 我喜欢画画