Tagalog Tsino Aralin 86 Bokabularyo aralin

Tsino :: Aralin 86. Bakasyon: Mga bagay na gusto kong gawin

loading

Bokabularyo :: Tsino Tagalog

wŏ xiăng zhào zhāng xiāng 我想照张相
Gusto kong kumuha ng litrato
wŏ xiăng tán jí tā 我想弹吉他
Guston kong matuto kung paano tumogtog nang gitara
wŏ bù xĭ huan biān zhī 我不喜欢编织
Ayaw kong mag-knit
wŏ bù xĭ huan huì huà 我不喜欢绘画
Hindi ko gusto upang ipinta
wŏ xĭ huan yuè dú 我喜欢阅读
Gusto kong bumasa
wŏ bù xĭ huan zuò fēi jī mó xíng 我不喜欢做飞机模型
Ayaw kong gumawa nang modelo nang eroplano
wŏ xĭ huan tīng yīn yuè 我喜欢听音乐
Gusto kong makinig sa musika
wŏ xĭ huan shōu jí yóu piào 我喜欢收集邮票
Gusto ko mangolekta ng selyo
wŏ bù xĭ huan chàng gē 我不喜欢唱歌
Ayaw kong kumanta
wŏ xĭ huan huà huà 我喜欢画画
Gusto kong gumuhit