Aralin sa pagbigkas Mga flashcard Quiz sa bokabularyo Tic-tac-toe Memory game Quiz sa pakikinig

Chinese :: Aralin 85 Tabing-dagat: Gusto kong sunbathe

Bokabularyo

Gusto kong mag-sunbathe
wŏ xiăng qù rì guāng yù 我想去日光浴
Gusto kong mag-water skiing
wŏ xiăng qù huá shuĭ 我想去滑水
Ayaw kong mangisda
wŏ bù xiăng qù diào yú 我不想去钓鱼
Ayaw kong lumanggoy
wŏ bù xiăng qù yóu yŏng 我不想去游泳
Gusto kong pumunta sa parke
wŏ xiăng qù gōng yuán 我想去公园
Gusto kong pumunta sa ang lawa
wŏ xiăng qù hú biān 我想去湖边
Ayaw kong magcamping
wŏ bù xiăng qù yĕ yíng 我不想去野营
Ayaw kong sumakay nang bangka
wŏ bù xiăng qù háng hăi 我不想去航海
Gusto kong pumunta boating
wŏ xiăng qù huá chuán 我想去划船
Gusto kong mag-ski
wŏ xiăng qù huá xuĕ 我想去滑雪
Gusto ko upang maglakbay
wŏ xiăng qù lǚ xíng 我想去旅行