Aralin sa pagbigkas Mga flashcard Quiz sa bokabularyo Tic-tac-toe Memory game Quiz sa pakikinig

Chinese :: Aralin 83 Tabing-dagat: Halina't lumangoy tayo

Bokabularyo

Tubig
shuĭ 水
Pool
yóu yŏng chí 游泳池
Tagapagsagip ng buhay
jiù shēng yuán 救生员
Surfboard
chōng làng băn 冲浪板
Kickboard
tī shuĭ băn 踢水板
Snorkel
qián shuĭ tōng qì guăn 潜水通气管
Snorkeling
fú qián 浮潜
Surping
chōng làng 冲浪