Aralin sa pagbigkas Mga flashcard Quiz sa bokabularyo Tic-tac-toe Memory game Quiz sa pakikinig

Chinese :: Aralin 82 Tabing-dagat: Dagat hayop

Bokabularyo

Kabibi
hăi bèi ké 海贝壳
Kabayo-kabayohan
hăi mā 海马
Balyena
jīng 鲸
Alimasag
páng xiè 螃蟹
Dolpin
hăi tún 海豚
Selyo
hăi bào 海豹
Isdang-bituin
hăi xīng 海星
Isda
yú 鱼
Pating
shā yú 鲨鱼
Piranha
shí rén yú 食人鱼
Dikya
hăi zhē 海蜇