Aralin sa pagbigkas Mga flashcard Quiz sa bokabularyo Tic-tac-toe Memory game Quiz sa pakikinig

Chinese :: Aralin 80 : masunog sa araw

Bokabularyo

Sa dagat
zài hăi tān shàng 在海滩上
Masunog sa araw
rì guāng yù 日光浴
Dagat
hăi 海
Alon
bō làng 波浪
Buhangin
shā zi 沙子
Paglubog ng araw
rì luò 日落
Isla
xiăo dăo 小岛
Dagat-dagatan
hú 湖
Karagatan
hăi yáng 海洋
Daungan
găng kŏu 港口
Dagat-dagatan
wān 湾
Baybayin
hăi àn 海岸
Paglaki nang tubig
zhăng cháo 涨潮
Kati
luò cháo 落潮
Tuwalya
máo jīn 毛巾