Tagalog Tsino Aralin 80 Bokabularyo aralin

Tsino :: Aralin 80. : masunog sa araw

loading

Bokabularyo :: Tsino Tagalog

zài hăi tān shàng 在海滩上
Sa dagat
rì guāng yù 日光浴
Masunog sa araw
hăi 海
Dagat
bō làng 波浪
Alon
shā zi 沙子
Buhangin
rì luò 日落
Paglubog ng araw
xiăo dăo 小岛
Isla
hú 湖
Dagat-dagatan
hăi yáng 海洋
Karagatan
găng kŏu 港口
Daungan
wān 湾
Dagat-dagatan
hăi àn 海岸
Baybayin
zhăng cháo 涨潮
Paglaki nang tubig
luò cháo 落潮
Kati
máo jīn 毛巾
Tuwalya