Aralin sa pagbigkas Mga flashcard Quiz sa bokabularyo Tic-tac-toe Memory game Quiz sa pakikinig

Chinese :: Aralin 79 Pagkain: dami at lalagyan

Bokabularyo

Bote
píng zi 瓶子
Garapon
guăng kŏu píng 广口瓶
Tinsa
guàn tou 罐头
Kahon
hé zi 盒子
Sako
má dài 麻袋
Supot
bāo 包
Kaunti pa
gèng duō yī diăn 更多一点
Mas
gèng duō de 更多的
Isang bahagi
yī bù fèn 一部分
Medyo
yī diăn 一点
Labis-labis
tài duō 太多