Tagalog Tsino Aralin 76 Bokabularyo aralin

Tsino :: Aralin 76. Pagkain: inumin at pagkain

loading

Bokabularyo :: Tsino Tagalog

jiăo zi 饺子
Dumplings
miàn tiáo 面条
Miki
kā fēi 咖啡
Kape
chá 茶
Cha
qì shuĭ 汽水
Pop
shuĭ 水
Tubig
níng méng shuĭ 柠檬水
Limonada
jú zi shuĭ 橘子水
Orange juice
qĭng gĕi wŏ yī bēi shuĭ 请给我一杯水
Gusto ko ng isang baso ng tubig
zhá shŭ tiáo 炸薯条
French fries
táng 糖
Kendi
qiăo kè lì 巧克力
Tsokolate
kŏu xiāng táng 口香糖
Gum