Tagalog Tsino Aralin 75 Bokabularyo aralin

Tsino :: Aralin 75. Pagkain: Sa bakery

loading

Bokabularyo :: Tsino Tagalog

wŏ bù néng chī táng 我不能吃糖
Hindi ko maaaring kumain ng asukal
mài piàn zhōu 麦片粥
Siryal
qū jī bĭng gān 曲奇饼干
Kukis
Fă shì cháng gùn miàn bāo 法式长棍面包
Baguette
duō ná juān 多拿圈
Doughnut
dàn tà 蛋挞
Tart
tián pĭn 甜品
Panghimagas
dàn gāo 蛋糕
Keyk
sān míng zhì 三明治
Sanwits