Aralin sa pagbigkas Mga flashcard Quiz sa bokabularyo Tic-tac-toe Memory game Quiz sa pakikinig

Chinese :: Aralin 75 Pagkain: Sa bakery

Bokabularyo

Hindi ko maaaring kumain ng asukal
wŏ bù néng chī táng 我不能吃糖
Siryal
mài piàn zhōu 麦片粥
Kukis
qū jī bĭng gān 曲奇饼干
Baguette
Fă shì cháng gùn miàn bāo 法式长棍面包
Doughnut
duō ná juān 多拿圈
Tart
dàn tà 蛋挞
Panghimagas
tián pĭn 甜品
Keyk
dàn gāo 蛋糕
Sanwits
sān míng zhì 三明治