Aralin sa pagbigkas Mga flashcard Quiz sa bokabularyo Tic-tac-toe Memory game Quiz sa pakikinig

Chinese :: Aralin 74 Pagkain: Karne

Bokabularyo

Karne ng baka
niú ròu 牛肉
Karne ng guya
xiăo niú ròu 小牛肉
Hamon
huŏ tuĭ 火腿
Manok
jī ròu 鸡肉
Pabo
huŏ jī ròu 火鸡肉
Pato
yā ròu 鸭肉
Tusino
péi gēn 培根
Hotdog
rè gŏu 热狗
Hamburger
hàn băo bāo 汉堡包
Bifstik
niú pái 牛排
Baboy
zhū ròu 猪肉
Fillet mignon
fēi lì niú pái 菲利牛排
Batutay
xiāng cháng 香肠
Kambing
yáng pái 羊排
Baboy
zhū pái 猪排