Aralin sa pagbigkas Mga flashcard Quiz sa bokabularyo Tic-tac-toe Memory game Quiz sa pakikinig

Chinese :: Aralin 69 Pagkain: Tindahan ng pagkain

Bokabularyo

Grocery store
zá huò diàn 杂货店
Sarado
tíng yè 停业
Pinangbili na kariton
gòu wù chē 购物车
Basket
gòu wù lán 购物篮
Mayroon ba kayong kanin?
nĭ yŏu mĭ mā 你有米吗?
Bumili
măi 买
Magbayad
fù qián 付钱
Sa anong pasilyo?
zài nă tiáo tōng dào 在哪条通道?
Tindahan ng karne
ròu diàn 肉店
Panaderya
miàn bāo fáng 面包房
Nasaan ang tubig?
shuĭ zài nă lĭ 水在哪里?