Tagalog Tsino Aralin 69 Bokabularyo aralin

Tsino :: Aralin 69. Pagkain: Tindahan ng pagkain

loading

Bokabularyo :: Tsino Tagalog

zá huò diàn 杂货店
Grocery store
tíng yè 停业
Sarado
gòu wù chē 购物车
Pinangbili na kariton
gòu wù lán 购物篮
Basket
nĭ yŏu mĭ mā 你有米吗?
Mayroon ba kayong kanin?
măi 买
Bumili
fù qián 付钱
Magbayad
zài nă tiáo tōng dào 在哪条通道?
Sa anong pasilyo?
ròu diàn 肉店
Tindahan ng karne
miàn bāo fáng 面包房
Panaderya
shuĭ zài nă lĭ 水在哪里?
Nasaan ang tubig?