Tagalog Tsino Aralin 68 Bokabularyo aralin

Tsino :: Aralin 68. Kainan: Pagbabayad

loading

Bokabularyo :: Tsino Tagalog

wŏ kĕ yĭ gēn jīng lĭ shuō huà mā 我可以跟经理说话吗?
Maaari ba akong makipag-usap sa manager?
zhè shì shén me 这是什么?
Ano ito?
zhàng dān 账单
Kuwenta
xiăo fèi 小费
Tip
wŏ kĕ yĭ yòng xìn yòng kă jié zhàng mā 我可以用信用卡结账吗?
Maaari ba akong magbayad gamit ang credit card?
qĭng măi dān 请买单
Ang bill, pakiusap
nĭ yŏu qí tā de xìn yòng kă mā 你有其它的信用卡吗?
Mayroon ba kayong isa pang credit kard?
wŏ xū yào yī gè shōu jù 我需要一个收据
Kailangan ko nang resibo
xĭ shŏu jiān zài nă lĭ 洗手间在哪里?
Nasaan ang banyo?
chū kŏu 出口
Lumabas
rù kŏu 入口
Pasukan
găn xiè nĭ fú wù zhōu dào 感谢你服务周到
Salamat sa iyo para sa mahusay na serbisyo