Aralin sa pagbigkas Mga flashcard Quiz sa bokabularyo Tic-tac-toe Memory game Quiz sa pakikinig

Chinese :: Aralin 68 Kainan: Pagbabayad

Bokabularyo

Kumain
chī 吃
Uminom
hē 喝
Maaari ba akong makipag-usap sa manager?
wŏ kĕ yĭ gēn jīng lĭ shuō huà mā 我可以跟经理说话吗?
Ano ito?
zhè shì shén me 这是什么?
Kuwenta
zhàng dān 账单
Tip
xiăo fèi 小费
Maaari ba akong magbayad gamit ang credit card?
wŏ kĕ yĭ yòng xìn yòng kă jié zhàng mā 我可以用信用卡结账吗?
Magkano ang dapat kong bayaran?
wŏ qiàn nĭ duō shao qián 你欠你多少钱?
Ang bill, pakiusap
qĭng măi dān 请买单
Mayroon ba kayong isa pang credit kard?
nĭ yŏu qí tā de xìn yòng kă mā 你有其它的信用卡吗?
Kailangan ko nang resibo
wŏ xū yào yī gè shōu jù 我需要一个收据
Nasaan ang banyo?
xĭ shŏu jiān zài nă lĭ 洗手间在哪里?
Lumabas
chū kŏu 出口
Pasukan
rù kŏu 入口
Salamat sa iyo para sa mahusay na serbisyo
găn xiè nĭ fú wù zhōu dào 感谢你服务周到