Aralin sa pagbigkas Mga flashcard Quiz sa bokabularyo Tic-tac-toe Memory game Quiz sa pakikinig

Chinese :: Aralin 67 Kainan: Oras ng pagkain

Bokabularyo

Almusal
zăo cān 早餐
Tanghalian
wŭ cān 午餐
Hapunan
wăn cān 晚餐
Miryenda
xiăo chī 小吃
Ako ay na didiyeta
wŏ zhèng zài jié shí 我正在节食
Ako vegetarian
wŏ shì sù shí zhŭ yì zhĕ 我是素食主义者
Hindi ko kumakain karne
wŏ bù chī ròu 我不吃肉
Ako ay mayroong allergy sa mani
wŏ duì jiān guŏ guò mĭn 我对坚果过敏
Kumain
chī 吃
Uminom
hē 喝