Tagalog Tsino Aralin 67 Bokabularyo aralin

Tsino :: Aralin 67. Kainan: Oras ng pagkain

loading

Bokabularyo :: Tsino Tagalog

zăo cān 早餐
Almusal
wŭ cān 午餐
Tanghalian
wăn cān 晚餐
Hapunan
xiăo chī 小吃
Miryenda
wŏ zhèng zài jié shí 我正在节食
Ako ay na didiyeta
wŏ shì sù shí zhŭ yì zhĕ 我是素食主义者
Ako vegetarian
wŏ bù chī ròu 我不吃肉
Hindi ko kumakain karne
wŏ duì jiān guŏ guò mĭn 我对坚果过敏
Ako ay mayroong allergy sa mani
chī 吃
Kumain
hē 喝
Uminom