Aralin sa pagbigkas Mga flashcard Quiz sa bokabularyo Tic-tac-toe Memory game Quiz sa pakikinig

Chinese :: Aralin 66 Kainan: Pagkain paghahanda

Bokabularyo

Paano ito hinanda?
zhè ge yīng gāi zĕn yàng zhŭn bèi 这个应该怎样准备?
Inihurno
kăo de 烤的
Inihaw
kăo de 烤的
Inihaw
kăo de 烤的
Pinirito
yóu zhá de 油炸的
Ginisa
chăo de 炒的
Toastada
kăo de 烤的
Steamed
zhēng de 蒸的
Tinadtad
qiē suì de 切碎的
Ito ay hunog
zhè ge shāo jiāo le 这个烧焦了
Almusal
zăo cān 早餐
Tanghalian
wŭ cān 午餐
Hapunan
wăn cān 晚餐
Miryenda
xiăo chī 小吃
Ako ay na didiyeta
wŏ zhèng zài jié shí 我正在节食
Ako vegetarian
wŏ shì sù shí zhŭ yì zhĕ 我是素食主义者
Hindi ko kumakain karne
wŏ bù chī ròu 我不吃肉
Ako ay mayroong allergy sa mani
wŏ duì jiān guŏ guò mĭn 我对坚果过敏