Tagalog Tsino Aralin 64 Bokabularyo aralin

Tsino :: Aralin 64. Kainan: Pag-order ng pagkain

loading

Bokabularyo :: Tsino Tagalog

ròu shì shēng de 肉是生的
Ang karne ay hilaw
wŏ xĭ huan bàn shēng de 我喜欢半生的
Gusto kong hinding luto masyado
wŏ xĭ huan zhōng dĕng shú dù de 我喜欢中等熟度的
Gusto ko ito medium
wán quán zhŭ shóu de 完全煮熟的
Maayos
wŏ xiăng cháng cháng dāng dì de cài 我想尝尝当地的菜
Gusto kong subukan ang isang rehiyonal na ulam
wŏ duì bù tóng de shí wù guò mĭn 我对不同的食物过敏
Mayroon akong Allergy sa mga ibang pagkain
zhè ge dōu yŏu nă xiē pèi liào 这个都有哪些配料?
Anong mga sangkap nito?
nĭ yŏu nă zhŏng ròu 你有哪种肉?
Anong uri ng karne mayroon ka?