Aralin sa pagbigkas Mga flashcard Quiz sa bokabularyo Tic-tac-toe Memory game Quiz sa pakikinig

Chinese :: Aralin 64 Kainan: Pag-order ng pagkain

Bokabularyo

Ang karne ay hilaw
ròu shì shēng de 肉是生的
Gusto kong hinding luto masyado
wŏ xĭ huan bàn shēng de 我喜欢半生的
Gusto ko ito medium
wŏ xĭ huan zhōng dĕng shú dù de 我喜欢中等熟度的
Maayos
wán quán zhŭ shóu de 完全煮熟的
Gusto kong subukan ang isang rehiyonal na ulam
wŏ xiăng cháng cháng dāng dì de cài 我想尝尝当地的菜
Mayroon akong Allergy sa mga ibang pagkain
wŏ duì bù tóng de shí wù guò mĭn 我对不同的食物过敏
Anong mga sangkap nito?
zhè ge dōu yŏu nă xiē pèi liào 这个都有哪些配料?
Anong uri ng karne mayroon ka?
nĭ yŏu nă zhŏng ròu 你有哪种肉?