Tagalog Tsino Aralin 62 Bokabularyo aralin

Tsino :: Aralin 62. Kainan: Paghahanap ng restaurant

loading

Bokabularyo :: Tsino Tagalog

nă lĭ yŏu hăo de cān tīng 哪里有好的餐厅?
Nasaan ang mahusay na restaurante dito?
wŏ men xū yào yī gè sì gè rén de cān zhuō 我们需要一个四个人的餐桌
Kailangan namin ng lamesa para sa apat
wŏ xiăng yù dìng yī gè liăng gè rén de cān zhuō 我想预定一个两个人的餐桌
Gusto kong magreserba ng lamesa para sa dalawang tao
fú wù yuán 服务员
Weyter
nǚ fú wù yuán 女服务员
Weytres
wŏ kĕ yĭ kān yī xià cài dān mā 我可以看一下菜单吗?
Maaari ko makita ang menu?
nĭ yŏu shén me kĕ tuī jiàn de mā 你有什么可推荐的吗?
Anong marerekomenda ninyo?
bāo kuò xiē shén me 包括些什么?
Ano ang kasama?
bāo kuò shā lā mā 包括沙拉吗?
Kasama ba ang salad?
jīn tiān de tāng shì shén me 今天的汤是什么?
Ano ang sopas ngayong araw?
jīn tiān de tè cān shì shén me 今天的特餐是什么?
Ano ang mga espesyal ngayon?
nĭ xiăng chī diăn shén me 你想吃点什么?
Ano ang gusto mong kainin?
jīn tiān de tián diăn 今天的甜点
Ang dessert ng araw