Aralin sa pagbigkas Mga flashcard Quiz sa bokabularyo Tic-tac-toe Memory game Quiz sa pakikinig

Chinese :: Aralin 62 Kainan: Paghahanap ng restaurant

Bokabularyo

Nasaan ang mahusay na restaurante dito?
nă lĭ yŏu hăo de cān tīng 哪里有好的餐厅?
Kailangan namin ng lamesa para sa apat
wŏ men xū yào yī gè sì gè rén de cān zhuō 我们需要一个四个人的餐桌
Gusto kong magreserba ng lamesa para sa dalawang tao
wŏ xiăng yù dìng yī gè liăng gè rén de cān zhuō 我想预定一个两个人的餐桌
Weyter
fú wù yuán 服务员
Weytres
nǚ fú wù yuán 女服务员
Maaari ko makita ang menu?
wŏ kĕ yĭ kān yī xià cài dān mā 我可以看一下菜单吗?
Anong marerekomenda ninyo?
nĭ yŏu shén me kĕ tuī jiàn de mā 你有什么可推荐的吗?
Ano ang kasama?
bāo kuò xiē shén me 包括些什么?
Kasama ba ang salad?
bāo kuò shā lā mā 包括沙拉吗?
Ano ang sopas ngayong araw?
jīn tiān de tāng shì shén me 今天的汤是什么?
Ano ang mga espesyal ngayon?
jīn tiān de tè cān shì shén me 今天的特餐是什么?
Ano ang gusto mong kainin?
nĭ xiăng chī diăn shén me 你想吃点什么?
Ang dessert ng araw
jīn tiān de tián diăn 今天的甜点